Select menu item
Ελένη Οικονομίδου

Ελένη Οικονομίδου

Αναπτυξιακή Ψυχολόγος

Η Ελένη Οικονομίδου είναι Αναπτυξιακή Ψυχολόγος με εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν την ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Εργάστηκε για πολλά χρόνια σε κοινωνικούς, σχολικούς και θεραπευτικούς χώρους, επιμορφώθηκε σε θέματα που αφορούν τις θεραπείες μέσω τέχνης, τα παιδιά μη τυπικής ανάπτυξης, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.α., και είχε την τύχη να γνωρίσει από μικρή ηλικία εξαιρετικούς παιδαγωγούς, καλλιτέχνες και θεραπευτές, με γνήσια αγάπη και νοιάξιμο για τον άνθρωπο.

Έχοντας συνειδητοποιήσει ότι πάρα πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην απουσία της φύσης από τη ζωή τους και του πραγματικού παιχνιδιού, την απουσία ελευθερίας στις επιλογές τους και την απουσία ενηλίκων που μπορούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες σεβασμού και αποδοχής, άρχισε να οργανώνει τις ομάδες “Messy Play” για παιδιά και γονείς, με την ομάδα Hehe Art.

Από τότε παίζει και εργάζεται με εργαλεία της το φυσικό πηλό, τα χρώματα, την άμμο και άλλα πολλά υλικά, με στόχο την ανάπτυξη των σωματικών, κοινωνικών & ψυχικών δεξιοτήτων, τη ψυχαγωγία, την έκφραση και τη θεραπεία, αλλά και με γονείς, με στόχο την την εκπαίδευσή τους γύρω από θέματα που αφορούν το παιχνίδι, τη γονεϊκότητα και την ενσυναίσθηση.

Συνεργάζεται με παιδικούς σταθμούς και σχολεία ως συντονίστρια ομάδων γονέων και υλοποιεί σεμινάρια εκπαιδευτικών και θεραπευτών γύρω από το messy play, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, θετικής διαπαιδαγώγησης κ.α. Σε συνεργασία με δημόσιες και ιδιωτικές δομές οργανώνει μεγάλες δράσεις συνεργατικού και δημιουργικού παιχνιδιού για όλες τις ηλικίες, σε όλη την Ελλάδα. Συγχρόνως εκπαιδεύεται ως αφηγηματική ψυχοθεραπεύτρια και συνεχίζει τις εκπαιδεύσεις της γύρω από τις θεραπείες μέσω τέχνης. Πάνω απ όλα, επιμένει να παίζει σαν παιδί δίπλα στα παιδιά, να μοιράζεται μαζί τους τις εκπλήξεις της ζωής και να μαθαίνει συνεχώς μέσα από την αλληλεπίδραση της με αυτά!

Είναι παντρεμένη με το άλλο “He”, τον Έκτορα δηλαδή,  και μεγαλώνουν παρέα με τα δυο τους παιδιά!

The two-day "dirty" and "messy" seminar that we use using hehe, shows the mood of the school year itself. We relaxed, we experimented, we used to laugh and (after the "adults" from the summer) I distinguished in the access passion, honesty and respect for what they show. Thank you very much!
Mia K.
Mia K.
Το διήμερο "βρώμικο" και "ακατάστατο" σεμινάριο που μας πρόσφερε η ομάδα hehe, ήταν ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Χαλαρώσαμε, πειραματιστήκαμε, γελάσαμε και (μετά από τις "ενήλικες" διακοπές του καλοκαιριού) θυμηθήκαμε τι είναι σημαντικό για ένα παιδί. Διέκρινα στην ομάδα πάθος, ειλικρίνεια και σεβασμό για αυτό που κάνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ!
Μία Κ.
Μία Κ.
Children's play while it seems so simple to adults, is so beneficial and useful for the soul, body and spirit of children. We became children again! I suggest it in order for our children to experience the same experiences that they need so much in the days !!
Mary K.
Mary K.
Eleni Oikonomidou
Ελένη Οικονομίδου

Developmental Psychologist

Email: hehe2art@gmail.com
Phone: (+30) 2310 911941

Eleni Economidou is a Developmental Psychologist specializing in issues related to human creativity.

He worked for many years in social, school and therapeutic fields, trained in issues related to therapies through art, children of non-formal development, human rights, etc., and was fortunate to meet from an early age excellent educators, artists and healers, with genuine love and care for man.

Realizing that too many children face significant difficulties in their daily lives, which are largely due to the absence of nature from their life and real play, the lack of freedom in their choices and the absence of adults who can create the right conditions of respect and He started organizing “Messy Play” groups for children and parents, with the Hehe Art group.

Since then she has been playing and working with her tools on natural clay, paints, sand and many other materials, aiming at the development of physical, social & mental skills, entertainment, expression and healing, but also with parents, aiming educating them on issues related to play, parenting and empathy.

Collaborates with kindergartens and schools as a coordinator of parent groups and implements seminars for teachers and therapists around messy play, the development of creativity, positive education, etc. In collaboration with public and private structures, it organizes large actions of collaborative and creative play for all ages, throughout Greece. At the same time she trains as a narrative psychotherapist and continues her training on therapies through art. Above all, she insists on playing like a child next to children, sharing the surprises of life with them and constantly learning through her interaction with them!

She is married to the other “He”, that is, Hector, and they grow up with their two children!

The two-day "dirty" and "messy" seminar that we use using hehe, shows the mood of the school year itself. We relaxed, we experimented, we used to laugh and (after the "adults" from the summer) I distinguished in the access passion, honesty and respect for what they show. Thank you very much!
Mia K.
Mia K.
Το διήμερο "βρώμικο" και "ακατάστατο" σεμινάριο που μας πρόσφερε η ομάδα hehe, ήταν ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Χαλαρώσαμε, πειραματιστήκαμε, γελάσαμε και (μετά από τις "ενήλικες" διακοπές του καλοκαιριού) θυμηθήκαμε τι είναι σημαντικό για ένα παιδί. Διέκρινα στην ομάδα πάθος, ειλικρίνεια και σεβασμό για αυτό που κάνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ!
Μία Κ.
Μία Κ.
Children's play while it seems so simple to adults, is so beneficial and useful for the soul, body and spirit of children. We became children again! I suggest it in order for our children to experience the same experiences that they need so much in the days !!
Mary K.
Mary K.