Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών
Γλυπτό της Berit Hildre
υπηρεσίες

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών

Με την Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών που προσφέρουμε, στοχεύουμε στη συναισθηματική ενδυνάμωση παιδιών και εφήβων που το έχουν ανάγκη. Με μεγάλη τρυφερότητα, αγάπη και επαγγελματισμό, και χρησιμοποιώντας το αισθητηριακό παιχνίδι, την τέχνη και τον λόγο.
Δείχνοντας σεβασμό στην προσωπικότητα και τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού, εξερευνούμε μαζί του τρόπους με τους οποίους μπορεί να βοηθηθεί. Ο σκοπός, να ξεχωρίσει τον εαυτό του από το πρόβλημα και να ανακαλύψει εποικοδομητικούς και βοηθητικούς τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας. Να επουλώσει τυχόν τραύματα και να καλλιεργήσει την εσωτερική του δύναμη και δημιουργικότητα, μέσω του αισθητηριακού παιχνιδιού.

Φυσικά, συνεργαζόμαστε με τους γονείς, το σχολείο και τυχόν άλλους θεραπευτές του παιδιού, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, και φροντίζουμε για μια ολιστική αντιμετώπιση των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί.

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την φαντασία, το σώμα, τη σκέψη και τις αισθήσεις τους. Μέσω του αισθητηριακού παιχνιδιού και της κίνησης. Μέσω υλικών όπως ο φυσικός πηλός, τα χρώματα και η άμμος. Μέσω λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας. Σταδιακά, το παιδί καταφέρνει να «μιλήσει». Ακόμα κι αν δεν έχει το λεξιλόγιο που χρειάζεται για να εκφράσει τα συναισθήματα, τις συγκρούσεις, την πίεση που μπορεί να νιώθει. Ακόμα και τα πιο «τραυματισμένα» παιδιά κατορθώνουν να εκφραστούν. Να ανακαλύψουν τις ικανότητες και τον εαυτό τους. Να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους, μακριά από κριτική και πίεση, μέσω του αισθητηριακού παιχνιδιού και της επικοινωνίας.

MESSY PLAY by Hehe